залив на карту

 1. JoAbraham
 2. Vado
 3. m.t.22.91
 4. ZALIViKO
 5. o1eg
 6. Max2327
 7. gorgiya
 8. онн
 9. Walianirv
 10. vvv555
 11. Nirenum
 12. kozhem
 13. Money-zaliv